Πανεπιστημιούπολη 26504, Ρίο, Αχαΐα microbiology.upatras@gmail.com +302610969232

Επικοινωνία

Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Βιολογίας
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Γεώργιος Αγγελής

 

  • τηλέφωνο: +302610 997808, +302610 969232
  • e-mail: microbiology.upatras@gmail.com, George.Aggelis@upatras.gr
Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής και Μικροβιολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Γεώργιος Τσιάμης

 

  • τηλέφωνο: +30 264107 4149
  • e-mail: gtsiamis@upatras.gr
Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Συστημάτων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Αθανασία Τεκερλεκοπούλου

 

  • τηλέφωνο: +30264107 4204
  • e-mail: atekerle@upatras.gr
Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Συστημάτων, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Δημήτρης Βαγενάς

 

  • τηλέφωνο: +302610 962748
  • e-mail: dvagenas@chemeng.upatras.gr, dvagenas@upatras.gr
ΕΛΚΕΘΕ
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Ιωάννης Κοτζαμάνης

 

 

  • τηλέφωνο: +30210 9856734
  • e-mail: jokotz@hcmr.gr