Πανεπιστημιούπολη 26504, Ρίο, Αχαΐα microbiology.upatras@gmail.com +302610969232

2023 AOCS Annual Meeting & Expo

Lipid production of microalgae isolated from the Ionian Sea of Greece Authors: Panagiotis Dritsas1, Elias Asimakis2, George Tsiamis2, George Aggelis1 1Greece, University of Patras/Department of Biology 2Greece, University of Patras/Department of Sustainable Agriculture Microalgae are photosynthetic organisms, considered… Read More

#2 | 4th International Conference for Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability

Cultivation of marine microalgae, native of the Ionian Sea, in open raceway pond – Production of high-value compounds Stefania Patsialou1,4, Panagiotis Dritsas2, Yannis Kotzamanis3, George Aggelis2, Athanasia G. Tekerlekopoulou1, Dimitris V. Vayenas4 1 Department of Sustainable Agriculture, School… Read More

#1 | 4th International Conference for Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability

Isolation of new microalgal strains from the Gulf of Patras (Greece) and investigation of their potential biotechnological applications Authors: Panagiotis Dritsas1, Elias Asimakis2, George Tsiamis2, George Aggelis1 1Greece, University of Patras/Department of Biology 2Greece, University of Patras/Department of… Read More

16η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Βιολογίας

Απομόνωση μικροφυκών από θαλασσινά νερά του Ιονίου πελάγους και βιοχημικός χαρακτηρισμός τους Παναγιώτης Δρίτσας1, Ηλίας Ασημάκης2, Γεώργιος Τσιάμης2, Γεώργιος Αγγελής1 1 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα 2 Εργαστήριο Μικροβιολογίας Συστημάτων… Read More