Πανεπιστημιούπολη 26504, Ρίο, Αχαΐα microbiology.upatras@gmail.com +302610969232

16η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Βιολογίας

Απομόνωση μικροφυκών από θαλασσινά νερά του Ιονίου πελάγους και βιοχημικός χαρακτηρισμός τους Παναγιώτης Δρίτσας1, Ηλίας Ασημάκης2, Γεώργιος Τσιάμης2, Γεώργιος Αγγελής1 1 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα 2 Εργαστήριο Μικροβιολογίας Συστημάτων… Read More