Πανεπιστημιούπολη 26504, Ρίο, Αχαΐα microbiology.upatras@gmail.com +302610969232

Παραδοτέα

EE1 – Απομόνωση μικροφυκών ενδημικών του Ιονίου πελάγους και δημιουργία συλλογής

 1. Απομόνωση θαλάσσιων στελεχών μικροφυκών του Ιονίου Πελάγους.
 2. Δημιουργία συλλογής μικροφυκών του Ιονίου Πελάγους.
 3. Ιστότοπος.

ΕΕ2 – Ταυτοποίηση απομονώσεων μικροφυκών

 1. Mοριακή ταυτοποίηση μικροφυκών ενδημικών του Ιονίου Πελάγους. Κατάθεση ενισχυμένων αλληλουχιών 18S rRNA και της περιοχής ITS σε διεθνείς βάσεις δεδομένων (NCBI).
 2. Φυλογενετική ανάλυση των απομονωθέντων θαλάσσιων ειδών μικροφυκών. Κατασκευή φυλογενετικών δέντρων.
 3. Συσχέτιση μεταξύ του ενδιαιτήματος απομόνωσης και της κατανομής των απομονωθέντων στελεχών μικροφυκών.
 4. Φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των απομονωθέντων στελεχών.
 5. Διάχυση των αποτελεσμάτων ΕΕ1 και ΕΕ2 σε διεθνή περιοδικά ή/και συνέδρια.

ΕΕ3 – Καλλιέργεια επιλεγμένων μικροφυκών σε φωτο-βιοαντιδραστήρες

 1. Κινητικές αύξησης μικροφυκών και βιοσύνθεσης λιπιδίων σε συνθήκες (α) ισόρροπης αύξησης, (β) περιοριστικές για την αύξηση (οι οποίες κατά τεκμήριο ευνοούν τη συσσώρευση λιπιδίων) και (γ) σκότους (οι οποίες ευνοούν την αποδόμηση λιπιδίων).
 2. Περιεκτικότητα των λιπιδίων και των λιπιδιακών κλασμάτων σε PUFAs.
 3. Ποσοτικά δεδομένα για πολυσακχαρίτες, πρωτεΐνες και χρωστικές.
 4. Αξιολόγηση του πρωτεϊνικού περιεχομένου και του προφίλ αμινοξέων.
 5. Εικόνες κυττάρων μικροφυκών σε SEM και TEM, δεδομένα μικροανάλυσης μεμβρανών και υποκυτταρικών οργανιδίων των κυττάρων μικροφυκών. Φωτογραφίες των λιπιδιακών αποθεμάτων σε μικροσκόπιο φθορισμού και συνεστιακό.
 6. Μελέτες προσαρμοστικής εξέλιξης. Σύγκριση κινητικών και φυσιολογίας εξελιγμένων και άγριων στελεχών μικροφυκών.
 7. Διάχυση αποτελεσμάτων ΕΕ3. Δημοσίευση σε διεθνή περιοδικά ή/και συνέδρια.