Πανεπιστημιούπολη 26504, Ρίο, Αχαΐα microbiology.upatras@gmail.com +302610969232


Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Βιολογίας

Το ερευνητικό ενδιαφέρον του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας (ΕΜ) σχετίζεται με τη μελέτη και την παραγωγή μικροβιακών λιπιδίων (SCOs) από ελαιογόνους μικροοργανισμούς, τα οποία έχουν εξαιρετική σύσταση ή δομή, υψηλού βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος. Τα τελευταία χρόνια, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ΕΜ επικεντρώνονται στην επίδραση της χρήσης ζωοτροφών που περιέχουν μικροστοιχεία και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFAs) στην ανάπτυξη των ψαριών και τα οφέλη στην υγεία του ανθρώπου από την κατανάλωση αυτών των ψαριών. Η έρευνα στο ΕΜ περιλαμβάνει, επίσης, την ανάπτυξη καινοτόμων βιοτεχνολογικών εφαρμογών, καλλιεργώντας επιλεγμένα ελαιογόνα στελέχη μικροοργανισμών σε υποστρώματα χαμηλού κόστους (αγροτοβιομηχανικά υπολείμματα, ακατέργαστη γλυκερόλη, υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου, κ.ά.) προς παραγωγή SCOs πλούσιων σε PUFAs ή περαιτέρω μετατροπή τους σε βιοκαύσιμα (βιοντήζελ, βιο-υδρογόνο), μειώνοντας την τοξικότητα των αποβλήτων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη βιολογική παραγωγή τροφίμων. Επιπλέον, η βασική έρευνα επικεντρώνεται στην αποσαφήνιση σημαντικών βιοχημικών γεγονότων στα κύτταρα των ελαιογόνων μικροοργανισμών, καλλιεργούμενα σε υδρόφιλα και/ή υδρόφοβα υποστρώματα.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Γεώργιος Αγγελής

Μέλη

Επιστημονική κατάρτιση

  • Δίπλωμα Γεωπονικών Επιστημών, Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (1982).
  • Diplôme d’Etudes Approfondies en Sciences des Aliments, Nutrition, Fermentation, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier II – France (1986).
  • Doctorat en Biochimie, Biologie Cellulaire et Moléculaire, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier II – France (1989).
  • Μεταδιδακτορική έρευνα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990-93).

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

  • Κύρια ερευνητικά αντικείμενα: Ελαιογόνοι μικροοργανισμοί; Βιοτεχνολογία μικροβιακών λιπιδίων; Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα; Οργανικά οξέα; Αποδόμηση φαινολικών; Μεταβολισμός σακχάρων, γλυκερόλης, μεθανόλης, λιπαρών οξέων; Μαθηματικά πρότυπα.
  • Συμμετοχή στη συντακτική επιτροπή (Editorial Board) επιστημονικών περιοδικών.

Ο Παναγιώτης Δρίτσας, σπούδασε στο τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, από όπου απέκτησε και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη «Βιολογική Τεχνολογία». Επί του παρόντος είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στη Μικροβιολογία, Δ.Π.Σ. Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη ελαιογόνων μικροοργανισμών, τόσο ετερότροφων (ζυμών, μυκήτων) όσο και αυτότροφων (μικροφύκων, κυανοβακτηρίων), και στη μελέτη ελαίων μονοκύτταρων οργανισμών (Single Cell Oils-SCOs), με έμφαση σε εκείνα που περιέχουν υψηλό ποσοστό πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (Polyunsaturated Fatty Acids-PUFAs) με εφαρμογές στη φαρμακευτική και χημική βιομηχανία.