Πανεπιστημιούπολη 26504, Ρίο, Αχαΐα microbiology.upatras@gmail.com +302610969232

Άλλα Μέλη

Επιστημονική κατάρτιση

  • Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2002)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2006)

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

  • Διαχείριση υγρών απόβλητων
  • Τεχνητοί υγρότοποι
  • Αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
  • Διαχείριση υδατικών πόρων